Hvordan skal vi forberede oss på fremtiden?

Før Internett og dets digitale tjenesters fremvekst, var det utfordrende for oss å finne alternativer til forhandlere som ikke befant seg i vårt nærområde. Det var disse forhandlerne vi handlet hos, og det var disse vi betrodde oss til. Dette har endret seg, og gjennom historien har våre bilder av samfunnet gradvis blitt mer influert av den informasjonen vi blir presentert for og oppsøker gjennom mediene.

Vi har fått i oppgave av vår foreleser, Arne Krokan, å skrive et blogginnlegg om teknologier som vi synes er interessante. Jeg har derfor valgt å se nærmere på tre viktige teknologier så trolig vil påvirke oss i fremtiden. Disse er: Kunstig intelligens, 3D-printing samt selvkjørende bilder.

Ifølge Krokan, i sin bok “Nettverksøkonomi”, har vi gått fra et industrisamfunn til et digitalt nettsamfunn. Med stor hjelp fra Internett, Facebook og andre sosiale tjenester har det åpnet seg en helt ny verden for oss. Teknologien har gitt oss muligheten til å kommunisere, handle og forstå deler av verden vi selv ikke har erfart, og kanskje heller aldri vil erfare. Utviklingsmessig har digitale teknologier overtatt mye av industrisamfunnets produksjonsapparat og infrastruktur. Og teknologien stopper ikke her heller.

Hva har vi i vente?
Teknologien sover ikke, den skjer raskere enn vi kan blunke. Teknologien er så raskt at den kan være vanskelig for deg og meg å følge med på, men samtidig kan den bli en viktig del av vår hverdag i fremtiden. Under World Economic Forum i år, var det tre temaer som sto på agendaen. Det ene temaet omhandlet nemlig den lynraske teknologiske utviklingen som vi står ovenfor, der både robot og kunstig intelligens ble nevnt. Det samme ble diskutert under NHO-konferansen, hvor det blir sagt at roboter og datamaskiner kan, i større grad, erstatte menneskelig arbeidskraft. Hele denne utviklingen har en stor innvirkning i hva vi mennesker kommer til å arbeide med i fremtiden og hvilke kompetanse som blir relevant. I “Nettverksøkonomi” hevdes det at automatiserte oppgaver som utføres i henhold til bestemte regler, er de arbeidsplassene som først og fremst kan bli erstattet. I slike oppgaver kreves det ingen skjønn eller vurdering basert på kompetanse; altså arbeidskraft fra mennesker.

I tillegg til at det trolig vil bli en utbredelse av roboter, er det også to andre teknologier som vi bør merke oss. Ingen av de er helt ukjente for allmennheten, og de er allerede utviklet. Den ene er 3D printing og den andre er Googles selvkjørende bil. 3D printing kan gjøres av mye forskjellig, og her kan du se en video der mote designer, Danit Peleg har lastet ned og printet ut sitt et eget skjørt.

Jeg vil innrømme at jeg synes dette er ganske så stilig. Hvordan vil moteindustrien se ut om 20 år? Vil det bli på samme måte som at vi har gått vekk fra LP-plater og CD-er til streamingtjenester på mobilen? Og når det gjelder Google sin selv-kjørende biler, vil det bety at vi i fremtiden faktisk slipper å kjøre bilen selv? Vi kan altså gjøre hva vi vil, mens vi kommer oss fra A til B? Ganske fascinerende, men samtidig litt skremmende.

11-1024x604
Link til bilde

Så hvordan kan vi forberede oss?
Når det gjelder utviklingen av slike teknologier, så kan det dessverre ikke bare prates om mulighetene. Vi blir også nødt til å se på utfordringene med slik teknologi, og da tenker jeg først og fremst på utfordringene av organisatorisk, juridisk og økonomisk art. Måten oppgavene organiseres på er vesentlig for både gjennomføring og resultat, og det er en forutsetning at lov- og regelverk skjer i takt med utviklingen. Teknologi endrer samfunnet og da blir det viktig å bedømme de konsekvenser endringene vil medføre for eksisterende virksomheter. Bedrifter blir også nødt til å utvikle en egnet forståelse av hvordan det kan være klokt å benytte seg av de nye teknologiene, fremfor å lukke øynene.

I skrivende stund, vil jeg benytte anledningen til å komme med en tilståelse. Teknologi som roboter, selv-kjørende biler og 3D printing skremmer meg. Det skremmer meg fordi vi begir oss ut på et ukjent territorium, og det vil påvirke tusenvis av mennesker. Men selv om det er skremmende, så mener jeg at teknologi også er viktig og det er helt essensielt for utviklingen av det samfunnet vi lever i. Og det mener jeg om de overnevnte teknologiene også. Når roboter erstatter automatiserte arbeidsoppgaver, så har jeg troen på at det vil finnes løsninger for de som mister jobben. Jeg har troen på at samfunnet vil vokse, og bli enda bedre for hvert år som går. Som det står i boken til Krokan: “Alternativet er mye verre. Og det er nemlig et samfunn og et liv uten sivilisasjon eller utvikling”.

Det handler om å ha et åpent sinn til det nye vi har i vente. Og for de som ikke vil ta en del i det, blir allikevel “rammet”, på en eller annen måte – en eller annen gang. Jeg er utrolig spent på teknologiske nyvinninger, og på utviklingen som min generasjon er så heldig å få være en del av!

Hva tror du blir en viktig teknologi i fremtiden?

– AES

KILDER:
Aftenposten – Tre ting alle snakker om når verdenseliten møtes i Davos
Aftenposten – Hvem skal være redd robotene? | Ola Storeng
Google – Self-Driving Car Project
Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1. Utg. Oslo: Cappelen Damm AS.
Ted Talks – Forget shopping. Soon you’ll download your new clothes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *